voorwaarden

HOEDEMAKERS

 Personeelsadvies voor het MKB

Disclaimer


De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Hoedemakers Personeelsadvies voor het MKB (hierna HP) zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan HP niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. HP garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. HP wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

 

Wanneer HP links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door HP worden aanbevolen. HP aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door HP niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

 

HP behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

 

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

PRIVACY- EN COOKIESTATEMENT

Hoedemakers Personeelsadvies voor het MKB (hierna: HP) vindt het van het allergrootste belang dat uw privacy wordt gerespecteerd. Wij gaan daarom zeer zorgvuldig om met uw (persoons)gegevens.
Met dit privacy statement willen we u graag informeren over de gegevens die wij verzamelen en hoe wij omgaan met deze gegevens wanneer u een website van ons bezoekt en/of klant bent van HP.

Mocht u na het lezen van dit document alsnog vragen hebben? Neem dan gerust contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze pagina.


Algemeen

Dit document geeft informatie over het verwerken van persoonsgegevens. Onder verwerken valt onder andere het inzien, wijzigen en verwijderen van de gegevens. Enkel gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon worden aangeduid als persoonsgegevens. Dit betekent dat een bedrijfsnaam hier in principe niet onder valt.

De grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens is de door u gegeven toestemming. Het kan ook zijn dat de gegevens worden verwerkt omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u.

Wij doen ons best om zo min mogelijk gegevens van u te verzamelen.


Welke gegevens er worden verzameld en waarom?


Bezoekers van de website

HP verzamelt gegevens die nodig zijn om de website zo goed mogelijk te kunnen tonen en eventueel te verbeteren. De website detecteert bijvoorbeeld zelf of
u onze website bezoekt met bijv. een laptop, iPad of smartphone. De website wordt dan zo ideaal mogelijk weergegeven. Ook wanneer u contact met ons opneemt, ontvangen wij van u bepaalde gegevens die wij opslaan in ons CRM-systeem zoals uw naam, E-mailadres, telefoonnummer en uw vraag/opmerking.

Ook verzamelen we algemene gegevens van bezoekers van onze website. Met deze gegevens kunnen we analyseren op welke punten de website kan worden aangepast voor een nog betere gebruikerservaring. Dit gebeurt door middel van een cookie van Google Analytics. Gegevens die daarbij worden gegenereerd zijn geanonimiseerd en dus niet herleidbaar tot een persoon.

Voorbeelden van het gebruiken van de gegevens die we halen via deze cookie zijn het kunnen inzien hoeveel bezoekers de website genereert, welke webpagina’s (veel) worden bezocht en waar de bezoeker globaal gezien vandaan komen.

De algemene bezoekersgegevens worden gebruikt om u de website te kunnen tonen en om te analyseren hoeveel bezoekers onze website krijgt, welke webpagina’s worden bezocht en waar de bezoekers vandaan komen. Met deze gegevens kunnen wij op een privacy-vriendelijke manier de website analyseren en verbeteren.


Klanten van Hoedemakers Personeelsadvies voor het MKB

Wanneer u klant bent, slaan wij uw gegevens op in ons boekhoudprogramma. We gebruiken uw gegevens alleen voor financiële, administratieve doeleinden.


Gebruik van gegevens

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Wij geven de door ons verzamelde gegevens op geen enkele manier door aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de autoriteiten gegevens bij ons vorderen) of nadat we door u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebben gekregen.


Beveiliging

Om te voorkomen dat uw gegevens door onbevoegden worden onderschept, hebben we versleuteling ingeschakeld op ons online platform/website. Door middel van versleuteling wordt het gegevensverkeer beschermd, zodat buitenstaanders geen toegang krijgen tot deze gegevens.

Uiteraard houden we ons continu bezig met het up-to-date houden van onze beveiligingstechnieken en zorgen we voor een continu adequaat niveau van de beveiliging voor zover dit mogelijk is.

De website wordt gehost op een externe server. De beheerder van deze server heeft ook een privacy-statement. Op verzoek sturen we u dit privacy-statement graag toe.


Bewaartermijn van de gegevens

De gegevens van de bezoekers van de website worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Minimaal één keer per jaar schonen we ons CRM Systeem op.

Uw gegevens in ons boekhoudsysteem worden minimaal 5 jaar bewaard. Dit is een wettelijke vereiste vanuit de Belastingdienst.

Voor overige vragen over bewaartermijnen kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan de pagina.


Inzage, correctie en verwijdering van gegevens

U heeft als betrokkene het recht om een verzoek in te dienen voor het inzien van uw persoonsgegevens, evenals het corrigeren en verwijderen van deze gegevens. Dit recht heeft u op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (ook wel AVG genoemd).

Door een mail of een brief te sturen, kunt u dit verzoek doen. Om te voorkomen dat een onbevoegd persoon dit verzoek doet met betrekking tot uw gegevens, vragen wij u om het IP-adres en een kopie van uw identiteitskaart of rijbewijs mee te sturen waarbij uw BSN-nummer onzichtbaar is gemaakt.

Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich eenvoudig kunt afmelden. Uw gegevens worden dan automatisch verwijderd.

Wanneer u HP verzoekt om uw gegevens te verwijderen, die zijn opgeslagen voor financiële administratie doeleinden, zullen we eerst nagaan of dit niet in strijd is met de verplichtingen die we hebben jegens de belastingdienst of andere overheidsinstanties. Wij zullen u informeren wanneer we de gegevens niet mogen verwijderen.


Wijziging privacy statement

Wij kunnen ons privacy statement wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn vanwege veranderende eisen in de wetgeving of wanneer wij wijzingen doorvoeren binnen onze bedrijfsvoering. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.


Onze contactgegevens

Vragen over dit privacy statement of over onze diensten kunnen worden gericht aan:

Hoedemakers Personeelsadvies voor het MKB
Vogezenstraat 14
6137 JR Sittard
peter@hoedemakerspersoneelsadvies.nl


Wij helpen u graag verder

Mocht u er helaas met ons toch niet uitkomen, dan heeft u altijd het recht contact op te nemen met ‘’Autoriteit Persoonsgegevens’’. Uiteraard hopen wij dat dit niet nodig is en we er altijd samen kunnen uitkomen.

HOEDEMAKERS 
Personeelsadvies voor het MKB

Limbrichterstraat 17-A

6131 EA, Sittard

Copyright 2019 © All Rights Reserved